อุทยานแห่งชาติ

ในภาคกลางมีอุทยานแห่งชาติที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดังนี้

จังหวัด อุทยานแห่งชาติ
กำแพงเพชร
* คลองลาน * แม่วงก์ * คลองวังเจ้า
นครสวรรค์
* แม่วงก์
นครนายก
*เขาใหญ่
พิษณุโลก
* ทุ่งแสลงหลวง * ภูสอยดาว * แก่งเจ็ดแคว* น้ำตกชาติตระการ * ภูหินร่องกล้า
เพชรบูรณ์
* ตาดหมอก *น้ำหนาว * ทุ่งแสลงหลวง
สระบุรี
* เขาใหญ่ * พระพุทธฉาย
สุโขทัย
* รามคำแหง * ศรีสัชนาลัย
สุพรรณบุรี
* พุเตย