ผู้ที่ได้ตำแหน่งปี 1989-2010

ปี 1989
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ (ปุ๋ย)
กุลธิดา เจริญลาภ (เอ๋)
จุฬาลักษณ์ อินทเสน (แหม่ม)

ปี 1990
พรพรรณ เชาวฤทธิ์ (ปลา)
มธุรส พลีทส์ (เชอรี่)
นิลเนตร สุทธิประภา

ปี 1991
รัชนีกร พันธุ์มณี (ต้อม)
วรรณทิพา เจริญมา (เอ)
พัชราภรณ์ สว่างภพ (หญิง)

ปี 1992
ชฎาธาร ศรีสุข (อ้อ)
อัจฉรา ทองเทพ (เอ๋)
ณัฐพร วีรกุล (หนิง)

ปี 1993
สุภาภรณ์ แสงทิง (สุ)
วราภรณ์ แสนบัว (จูม)
จิราภรณ์ ศรีขัดเค้า (กุ้ง)

ปี 1994
น้ำทิพย์ เลี่ยมทอง (ทิพย์)
อารีย์สรวง นิลวรรณ (จุ๊บแจง)

ปี 1996
วรรณพร ฉิมบรรจง (ทราย)
มาริษา ฮอร์น (เมย์)
ณัฐธิดา สุวรรณโสภณ (เพลิน

ปี 1997
อัสรีนา ถมยาปรีวัฒน์ (นา)
เมทินี ตาสุข (เมย์)
วันวิสาข์ คำแดงใหญ่ (เป)

ปี 1998
สลักจิต คงเสถียร (อุ้ย)
ณัฎฐา วสุวัต (ฝ้าย)
ปิติมา ถีถะแก้ว (ปัด)

ปี 1999
ชมนภา ลาภบำรุงค์ (แอน)
เขมกุล เรืองแย้ม (แอ๊นท์)
อังคณา ธรรมวิไล (แก้ว )

ปี 2000
เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์ (เจี๊ยบ)
ชมพูนุช เศวตวงศ์
ฐานมาศ ขวัญหวาน

ปี 2001
บุษรา ศรีรุ่งเรือง (กิ๊ฟ)
ศศิธร กิ่งแก้ว (ตุ๊กตา)
มาลีนี เมอร์ฟี่ (ฝน)

ปี 2002
ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (เชียร์)
นุสรา สุขหน้าไม้ (จุ๋ม)
กชกร ศุภการกิจกุล (นุ่น)

ปี 2003
พิชญา เชาวลิต (ฟาง)
อชิรญา ประสตานนท์ (อชิ)
อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ (อลิซ)
สิริลภัส กองตระการ (หมิว)
พัชรินทร์ จัดกระบวนผล (น้ำฝน)

ปี 2004
กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า (เกรซ)
ศราวดี เพิ่มสินทวี (พลอย)
พหุศุภา พินิจ (เตย)
พัชรมัย สุขประเสริฐ (ฝน)
รวิตา จันทร์หุ่น (แนน)

ปี 2005
อธิชนัน ศรีเสวก (ไอซ์)
คณุตรา ชูช่วยสุวรรณ (เอม)
โมนิก้า เมอลเลอร์ (โม)
หทัยทิพย์ กังพานิช (เมย์)
พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล (พิม)

ปี 2006
อาเมเรีย จาคอป (เอมี่)
พีชญา วัฒนามนตรี (มิน)
พรรณประภา ยงค์ตระกูล (บุ๋ม)
พัทธนันท์ ภักดี (จูน)
สิรัชชา พัชรฑีฆะสุข (ฟ้า)

ปี 2007
พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ (หญิง)
พานทอง เข็มทอง (นิก)
พรรณเพียงเดือน สารพัตร (ดีน)
ชาลีน แนพแมน (ชาลีน)
ชนิสาร์ บังคมนตร (อุ้ม)

ปี 2008
ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว)
ฐานิต ธนะโสภณ (ดรีม)
จาด้า อินโตเร่ (จาด้า)
ทิพย์รัตน์ อมาตยกุล (ลูกตาล)
ณัฐวรรณธร ไทยเจริญม(มดส้ม)

ปี 2009
นส.เซฟฟานี่ อาวะนิค (แคท)
นส.มิเชล เบอร์แมนน์ (มิเชล)
นส.วุฒิณี ทองแก้ว (โค้ช)
นส.คริสติน่า ฮูน (นีน่า)
นส.ปรียากานต์ ใจกันทะ (ยิหวา)
ปี 2010
นส.ฮาน่า ลีวิส (ฮาน่า)
นส.จุฑามาศ มันตะลัมพะ (พลอย)
นส.ปรานวรินทร์ปามี(โย)
นส.วันทนีย์ ฝักแก้ว(มิ้น)
นส.กัญฐณา หล่อเจนจิรานนท์(มายด์)

 

HOMENEXT

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บมีสทินไทยแลนด์
www.hi5.com
www.Lcct.ac.th
www.Facebook.com
www.google.com