ภูมิลักษณ์ภาคเหนือ

มีพื้นที่ประมาณ 93,690,850 ตร.กม. หรือประมาณ 18.26 ของเนื้อที่ประเทศไทย ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ     ประเทศพม่าและลาว
ทิศใต้              ติดต่อกับ    ภาคกลาง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ประเทศลาว
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ประเทศพม่า

 

มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน วางตัวในแนวเหนือใต้สลับกับภูเขาขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากร มาตั้งแต่สมัยโบราณ ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และอุตรดิตถ์

โครงสร้างทางธรณีวิทยา

ภาคเหนือมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากจากมีหินตั้งแต่มหายุคที่เก่าแก่ที่สุด จนถึงมหายุคที่ใหม่ที่สุด ภาคเหนือเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกในมหายุด Palaozoic มีโครงสร้างใหญ่ๆเป็นหินแกรนิต ดังนั้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้านแร่ธาตุมาก


ในภาคเหนือจะพบหินทรายและหินปูนเป็นจำนวนมาก รวมถึงหินอัคนีประเภท บะซอลต์ แกรนิต หรือหินแปรประเภท หินไนส์