สินค้า OTOP

 

 

กรอบรูปจากกระดาษใยสับปะรด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 79 หมู่ 1 บ้านในคลองท่าฬอ ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม ตำบลท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อ : นางสุนันต์ บางชะวงษ์ โทร : 08-9856-2163, 08-1675-5944, 08-1972-4722

กรอบรูปนาฬิกาสมุนไพร ขนาดเล็ก
กลุ่มบ้าน ต.แหลมรัง 546 หมู่ 1 ตำบลแหลมรัง กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130 ติดต่อ : คุณพิมเสน จันทร์ดำรงค์ โทร : 01 8363684, 01 7079103

กระเช้าผลไม้ ลายดอกพิกุล
กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านรายชะโด 58/1 รายชะโด หมู่ 6 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 ติดต่อ : นางพรพรรณ เจนจบ โทร :0-5666-5554, 08-9271-1618

กระดุม ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 17 หมู่ 2 ตำบลห้วยร่วม กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210 ติดต่อ : คุณสุภาพ แก้วชาลี โทร : 08-1037-0068

กระปุกออมสินปูนพาสเตอร์ประเภทต่าง ๆ และกระปุกออมสินปูนพาสเตอร์หุ้มกำมะหยี่
กลุ่มกระปุกออมสิน 49 หมู่ที่ 1 บ้านยางแขวนฆ้อง ต.บางลาย กิ่ง อ.บึงนาราง ติดต่อ : นางสำอางค์ หอมทอง โทร :01-8879043 e-mail : cdd_pichit@hotmail.com