สินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

หมี่กรอบทรงเครื่อง
มธุรินหมี่กรอบทรงเครื่อง 20/1 ซอย 8 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ติดต่อ : นางมธุริน บรรทัพ
โทร : 0-5544-4421

ขนมทับทิมเสวย
จิราภาเทียนเสวย 165 ซ.กนกมณี ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นางจิราภา คชนิล โทร : 0-5541-1363
E-mail : jilapa_ganokmane.com

แชมพูและครีมอาบนำข้าวหอมไทย
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรความงามใบหม่อนดอทคอม 273 ม่อนดินแดง หมู่ 10 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อ : นางปวีณา ธีร์ตระกูล โทร :0-5544-0217

ผ้าจก
นัฐดาผ้าจก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ติดต่อ : คุณนัฐดา ดุลยธรรมสถิต โทร : 055 412224 โทรสาร : 055 412224

กล้วยอบอนามัย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาเป็นเลิศ 325/1 บ้านป่าเซ่า หมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170 ติดต่อ : นางอารีย์ พุกอินทร์
โทร : 0-5547-5656, 08-1173-8151